reklama

starší aktuality

* Začíná vycházet zpravodaj Hvězdárny Žebrák pod názvem Astronomie dnes. V průběhu následujícího týdne jej dostanou do schránek všechny základní školy Středočeského kraje, gymnázia, knihovny a hvězdárny v ČR, předplatitelé z předchozích let a zájemci o astronomii, kteří to o sobě na hvězdárnu dali vědět atd. Celkově jde o cca 1000 zásilek, které distribuuje Česká pošta, a.s. Nulté číslo by se mělo do schránek dostat 30. září. Poté bude umístěno ke stažení i na těchto stránkách. Podotýkáme, že výtisk je zdarma k dostání i na hvězdárně. (23.9.2004)

* Informace o hvězdárně se pravidelně objevují v Mladé frontě dnes a Denících Bohemia, zároveň je najdete ve zpravodaji města Žebrák a v Podbrdských novinách. Informují o nás i astronomické servery astro a ian. Všem děkujeme a věříme, že i nadále budeme spolupracovat a okruh informačních zdrojů jistě rádi rozšíříme. Všem současným spolupracovníkům také samozřejmě touto cestou děkujeme. (20.9.2004)

* Jsme zavaleni dotazy na astronomický kroužek. Den a věk dětí a tím i počet kroužků bude stanoven po zjištění Vašeho zájmu. Prosíme přihlášky posílejte do 15. října. (10.9.2004)

* Pravidelná pozorování dalekohledy začínají v pátek 3. září od 20 hodin. Provozní doba hvězdárny pro veřejnost v září je každý pátek od 18 hodin do půlnoci. Zároveň jsme zahájili nábor dětí do astronomického kroužku, jehož činnost bude zahájena v polovině října. (30.8.2004)

* Právě dnes přesně 50. let od otevření hvězdárny byla v zasedací místnosti Kulturního klubu města Žebrák slavnostně zahájena týdenní výstava 50. let Hvězdárny Žebrák. Potrvá do pátku 3. září a otevřeno je denně od 14 do 17 hodin. (28.8.2004)

* Celé prázdniny probíhají rekontrukce a renovace v objektu hvězdárny i na jejím pozemku. Už brzy je rovněž zaznamenáte i Vy. Ostatně všimnout jste si mohli zejména nově upravené přístupové cesty ke hvězdárně včetně veřejného osvětlení, nového informačního a naváděcího systému ukazatelů ke hvězdárně, umístění štítové tabule, schránky a infopanelů na obou brankách a nového modrého nátěru oken, dveří a schodů včetně bezpečnostních pásů. Uvnitř objektu mezitím byla natřena betonová země vstupní místnosti a dobroušena kopule a dalekohled.(28.8.2004)

* Zrcadlo hlavního dalekohledu hvězdárny bylo odvezeno na napaření nové odrazové vrstvy do Astronomického ústavu Akademie věd České republiky do Ondřejova. Panem RNDr. Cyrilem Poláškem, Ph.D. byly na povrchu zcadla zjištěny závažné chyby, které by znemožnili zejména profesionální astronomickou práci. Zrcadlo tedy bude dokonce i nově přebroušeno. Oplátkou by měla být spolupráce naší hvězdárny na odborných astronomických projektech Ondřejova, mj. na pozorování gama záblesků hvězd. Zrcadlo bude během září dopraveno zpět do Žebráku a po následném usazení a testech dáno včetně dalekohledu do provozu. (20.7.2004)

* Začínáme brousit vnitřní část kopule. Znamená to, že je díky vysoké prašnosti zcela znemožněno pozorování hlavním dalekohledem. (10.7.2004)

* O slavnostním startu naší činnosti psali včetně fotografií v Blesku, Mladé frontě dnes a Berounském deníku. Děkujeme. (10.7.2004)

* Výhercem dalekohledu při slavnostním zahájení činnosti se stal Jakub Hlavatý ze Žebráku. Gratulujeme. Přístroj mu bude předán na plánované Slavnosti hvězdárny. (4.7.2004)

* Slavnostní zahájení činnosti Sdružení Hvězdárna Žebrák se zúčastnilo na 350 lidí. Všem děkujeme a budeme se snažit o co nejlepší program pro všechny zájemce o astronomii i o tuto instituci. (3.7.2004)

* Dne 2. července proběhne na hvězdárně Slavnostní zahájení činnosti Sdružení Hvězdárna Žebrák za účasti mj. zpěváka a kmotra projektu Petra Rezka. (24.6.2004)

* Mediálně jsme se podíleli na akci Venus Transit 2004. Více informací o tomto projektu naleznete na webu http://vt-2004.astro.cz/. (24.6.2004)

* Dne 2. července připravujeme na hvězdárně Žebrák Slavnostní zahájení činnosti Sdružení Hvězdárna Žebrák s občerstvením, pozorováním a vstupem zdarma za účasti zpěváka a zájemce o astronomii Petra Rezka. Začátek je plánován na 19 hodin. (24.6.2004)

* HVĚZDNÝ VÍKEND S VÁMI Chcete zažít báječný víkend pod hvězdou oblohou? Staňte se účastníky dalšího ročníku akce Astropraktikum, který letos proběhne ve dnech 20. – 22. srpna na hvězdárně v Jindřichově Hradci. Celý víkend budete moci Vy nebo Vaše děti či celá rodina anebo parta přátel pozorovat planety, hvězdy, mlhoviny, galaxie, Měsíc, Slunce a další objekty profesionální hvězdářskou technikou která Vám odhalí neuvěřitelné taje kosmu mimo planetu Zemi. Když k tomu připočteme sobotní astronomický výlet a přednášky předních českých astronomů na nejzajímavější témata z astronomie a kosmonautiky a skutečnost, že se po víkendu budete umět zorientovat na obloze, určit světové strany a ovládat profesionální techniku, nabídka to může být zajímavá i pro vás. Celá akce je za lidovou cenu 450 korun, částka zahrnuje i stravu, ubytování a učební materiály a hlásit se můžete do konce července na adresu Hvězdárna Jindřichův Hradec, DDM, Růžová 10/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Další podrobnosti získáte na telefonním čísle 602 530 515. (24.6.2004)

* V prostorách Městského úřadu a na hvězdárně v Žebráce proběhla 23.6.2004 tisková konference k zahájení naší činnosti v Žebráce. O našich projektech psal Blesk, Mladá fronta Dnes a informoval ČRo Region. (24.6.2004)

* Zřídili jsme nové internetové stránky hvězdárny Žebrák. Najdete je na adrese www.hvezdarnazebrak.wz.cz. (24.6.2004)

* Vzhledem k přípravám na kulturní akce vlastní hvězdárny v Žebráce a její renovaci zejména technického vybavení kopule letos vynecháme plánované Astropraktikum 2004 ve Vyškově. Děkujeme za pochopení. (24.6.2004)

* Sdružení hvězdárna Žebrák získalo do pronájmu objekt hvězdárny v Žebráce na Berounsku. (24.6.2004)

* Dne 23. června proběhne tisková konference v prostorách Městského úřadu Žebrák o plánech nového provozovatele hvězdárny. Podrobnosti v rubrice program. (18.6.2004)

* Od 16. června má Hvězdárna Žebrák nového provozovatele - Srdužení Hvězdárna Žebrák. Jeho jednately jsou Vladislav Slezák a Karel Zámečník. O cílech Sdružení se dočtete v rubrice o nás. (16.6.2004)

* Společnost Vladislav Slezák - SAOmedia spoluzaložila Sdružení Hvězdárna Žebrák. (1.6.2004)

* POZOR ZMĚNA!!! Akci Astropraktikum 2004 na Moravě letos pořádat nebudeme, vysvětlení viz následující aktuality. (15.3.2004)

* KLENOT V ČESKÉ ASTRONOMII
Asteroidy už dlouho nejsou jen objektem sci-fi, ale předmětem seriózního vědeckého zkoumání. V blízkosti Země se podle odhadů pohybuje nejméně tisícovka velkých asteroidů, větších než 1 kilometr, ale objeveno jich zatím bylo necelých sedm set, většina v rámci projektu Spaceguard amerických astronomů. Přestože pravděpodobnost srážky Země s asteroidem je velmi malá, není však nulová. Nebezpečné mohou být jak velké blízkozemní asteroidy, hrozící globální katastrofou, tak tělesa menší. A právě na ně se nyní chtějí zaměřit astronomové z americké NASA. Jak oznámili na minulý měsíc na konferenci v Orange County v Kalifornii, snaží se získat prostředky na hledání sub-kilometrových těles v okolí Země až do průměru 90 metrů.
Objevy, výpočty drah i další výzkumy asteroidů, včetně těch malých, však zdaleka nejsou jen doménou amerických astronomů. Nový velký dalekohled určený speciálně na výzkum asteroidů a komet s neobvyklými drahami míří k obloze právě dva roky z hvězdárny na jihočeské Kleti. Zprovozněn byl na začátku března 2002. Název projektu KLENOT znamená, že jde o kleťský teleskop pro sledování asteroidů a komet s neobvyklými drahami. S průměrem zrcadla 106 cm se jedná o druhý největší dalekohled v České republice a zároveň v současnosti největší specializovaný přístroj určený pouze pro sledování planetek v celé Evropě. Pro snímkování oblohy slouží velmi výkonný elektronický detektor CCD. Výzkumný tým projektu KLENOT tvoří Jana Tichá, Miloš Tichý a Michal Kočer.
Od března 2002, tedy za pouhé dva roky, astronomové sdružení v projektu KLENOT změřili více než 6000 přesných pozic blízkozemních asteroidů, které se používají k výpočtům jejich drah a k vyloučení možnosti případné srážky těchto těles se Zemí. Dle mezinárodních statistik je Kleť s KLENOTem druhá nejvýkonnější observatoř na světě ve sledování blízkozemních asteroidů po americkém projektu LINEAR. Během trvání projektu KLENOT bylo objeveno více než už čtyři sta dosud neznámých planetek a mezi nimi též dva pozoruhodné blízkozemní asteroidy – 2002 LK a 2003 UT55 – objeveny. První z nich dále sledovali italští astronomové s použitím New Technology Telescope na Evropské jižní observatoři v Chile, druhý je vůbec nejmenším asteroidem objevených na evropském kontinentu.
Kleťští astronomové se však s teleskopem KLENOT nevěnují jen planetkám. Velká část pozorovacího času patří kometám. Jednak stejně jako u planetek měření jejich přesných pozic, dále zjišťování, že některá z těles objevená jako asteroidy jsou ve skutečnosti slabé komety. Zřejmě nejzajímavějším výsledkem KLENOTu z oboru kometární astronomie je znovunalezení podivuhodné dvojice komet C/2002 A2 (LINEAR) a C/2002 A1 (LINEAR). Komety byly objevené původně jako dvě samostatná tělesa projektem LINEAR v Novém Mexiku. Teprve na základě našich astrometrických a fotometrických měření a výpočtů astronomů z JPL v Pasadeně v Kalifornii v USA (Zdeněk Sekanina, Paul W. Chodas) se ukázalo, že až do roku 1978 tvořily jedno těleso, které se rozpadlo daleko od Slunce za drahou planety Uran. Příběh komet C/2002 A1 a C/2002 A2 je také příkladem úspěšné mezinárodní spolupráce, o to příjemnější, že její výsledky vedly k publikaci společné práce v prestižním vědeckém časopise, a k utvrzení našeho vědomí, že přístrojové vybavení Kleti KLENOTem je nám skutečným vědeckým klenotem. Další podrobnosti najdete na http://www.hvezcb.cz/klenot (česky) nebo http://klenot.klet.org (anglicky).
Ing. Jana Tichá - ředitelka HaP Č. Budějovice-Kleť

* Letos proběhne třídenní, tedy víkendová akce, Astropraktikum 2004, jako už XIII. ročník akce. Vedoucím astrosekce a akcí AP pro letošní rok se stává V. Slezák. Bětka Brychtová bude nadále zástupcem AP. Nově obohatí náš team dlouholetý účastník Filip Kužílek z Jeseníku. Termín je vypsán na 13. - 15. srpna a proběhne na hvězdárně v Jindřichově Hradci. V SAOmedia navíc probíhají jednání o případném restartu časopisu Astronomie dnes, o pronajmutí několika hvězdáren v ČR pro popularizační astronomickou činnost a aktivně spolupracujeme také s projektem Venus Transit 2004. (13.3.2004)

* Česká akce Astropraktikum 2004 proběhne ve dnech 13. - 15. srpna 2004 na hvězdárně Fr. Nušla v Jindřichově Hradci. Podrobnosti připravujeme. Moravská akce je v jednání. (13.3.2004)

* SAOmedia se stala oficiálním partnerem projektu Venus Transit 2004. Bude poskytovat informace pro komerční rozhlasové stanice a potažmo i pro studenty a veřejnost o projektu, jeho přípravách, průběhu atp. Do projektu se můžete zapojit i Vy. SAOmedia Vám navíc nabízí založení vlastní pozorovací skupiny! Máte-li zájem, kontaktujte nás pomocí odkazu "napište nám" na těchto stránkách. Další podrobnosti naleznete pomocí odkazu Venus Transit 2004. (10.2.2004)

* Dnes byly vypsány termíny XII. ročníku akce Astropraktikum. Opět se uskuteční dvě akce, jedna v Čechách, jedna na Moravě. Letos ovšem dochází z organizačních důvodů ke změně a akce budou třídenní víkendové jako intenzívní praktické pozorovací kurzy s maximem času pro teorii. Červencový termín je 23. - 25. 7. a srpnový 20. - 22. srpna 2004. Místa a další podrobnosti oznámíme již brzy po dalších konkrétních jednáních. (23.1.2004)

* SAOmedia oznamuje, že v lednu ukončila provoz čísla 261 222 274 včetně faxu. Fax bude v průběhu února opět k dispozici na čísle 582 332 371. (23.1.2004)

* Samé úspěchy v roce 2004 Vám přejí všichni ze SAOmedia. (1.1.2004)

* Dobrá zpráva pro všechny účastníky akce Astropraktikum 97. Chybějící fotogalerie bude díky místostarostce Němčic nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, doplněna! (10.11.2003)

* Po dohodě s Ministerstvem kultury ČR bude v nejbližší době obnoveno vydávání časopisu Astronomie dnes. V současné době se pracuje na úpravách licence k vydávání časopisu a na získání finančních prostředků pro vydávání tohoto periodika. Obsahová stránka byla projednána na schůzce s novým redakčním týmem v průběhu tohoto měsíce. Ještě v roce 2003 by mělo vyjít první číslo. (9.10.2003)

* Ve dnech 8. - 17. srpna se v Prostějově uskutečnil již XII. ročník nejen astronomické akce Astropraktikum. Desítku stálých účastníků doplnila i početná veřejnost zejména u nočních pozorování a přednášky dr. Jiřího Grygara Okna vesmíru dokořán po 20 letech. Účastníci se za deset dní naučili orientovat na noční obloze, zakreslovat Měsíc, či Slunce, ale i pracovat s profesionální hvězdářskou technikou. Navštívili mj. soukromou hvězdárnu v Bedihošti, dále pak hvězdárny v Boskovicích, Olomouci Lošově nebo v Brně, běžně nepřístupné prostory plumlovského zámku, prostějovskou radnici a muzeum, olomouckou čajovnu U bílého slona, westernové městečko Wild west v Boskovicích včetně divadelního představení a mnohé další. Hvězdokukem 2003 se stal několikaletý účastník akcí AP Filip Kužílek z Jeseníku a Miss AP 2003 Zuzka Zapletalová z Olomouce. Poděkování patří jistě všem partnerům akce, tedy Městu Prostějov a ZŠ sídl. Svobody a jejímu řediteli dr. Krchňavému, Pekařství M a M Prostějov za báječné snídaně, nakladatelství Fontána za finanční podporu akce, Čajovně - galerii U bílého slona Olomouc, pracovníkům Lidové hvězdárny v Prostějově a zejména dr. prudkému a B. Černohousové, místostarostovi Plumlova p. Pálkovi a SAOmedia, mediálními partnery akce byli Radio RUBI, Prostějovský Večerník a ČRo Olomouc. Za rok je v jednání pro putovní AP hvězdárna Vyškov, prostějovská hvězdárna však projevila rovněž přání, aby se AP v roce 2004 uskutečnil opět v tomto městě jako stabilní akce prodobně, jako je tomu v Jindřichově Hradci. (18.8.2003)

V noci z 20. na 21. listopadu byla pozorovatelná v ČR jedinečná POLÁRNÍ ZÁŘE
Podle astronomů šlo o jednu z největších polárních září pozorovatelných u nás za posledních 30 let. Osobně jsem úkaz pozoroval podle informací z Jižních Čech mezi Mnichovicemi a Ondřejovem, z Ondřejova je i fotografie ze serveru www.astro.cz, kde naleznete fotografie z mnoha míst ČR i Slovenska. Námi uvedený snímek vyfotografoval Vladimír Libý z Ondrejova, byl pořízen ze strechy Kosmické laboratore 20.11. 2003. Vladislav Slezák

NOVÁ JIHOČESKÁ BLÍZKOZEMNÍ PLANETKA ODLÉTLA NA JIŽNÍ OBLOHU
V noci z 26. na 27.října 2003 objevili na jihočeské Observatoři Kleť astronomové Miloš Tichý, Jana Tichá a Michal Kočer dosud neznámou planetku pohybující se v těsné blízkosti Země. Planetka, dneska známá pod mezinárodním označení 2003 UT55 byla objevena právě při svém nejtěsnějším přiblížení k Zemi, kdy nás míjela o 0,0074 astronomických jednotek, čili o pouhého 1,1 milionu kilometrů, to je jenom třikrát dál, než je od země vzdálen Měsíc. Blízkozemní těleso se pohybovalo obloze velmi vysokou rychlostí (100 úhlových vteřin za minutu). Za cca. 15 minut uběhlo na obloze průměr Měsíce a za tři dny od oběhu urazilo po obloze 75 stupňů, takže se za tři dny od objevu přesunulo dny z naší severní oblohy daleko na jih až do souhvězdí Vodního hada a mohli by jej sledovat pouze astronomové daleko na jižní polokouli, pokud na vzdalující se a slábnoucí asteroid dosáhnou jejich přístroje. Obvyklé planetky potřebují na podobný přesun několik desítek až stovek dní.
Vzhledem k vysoké rychlosti pohybu po obloze potvrdil objev kleťských astronomů pouze anglický pozorovatel P. Birtwhistle z Great Shefford. Po pečlivých propočtech dráhy oznámila objev centrála pro sledování planetek při Mezinárodní astronomické unii, sídlící na Harvard-Smithsonianské observatoři v USA, ve speciálním cirkuláři.
Asteroid 2003 UT55 patří mezi velmi vzácné planetky typu Aten, většina jejichž dráhy leží uvnitř dráhy naší Země kolem Slunce.
Rozměr planetky se pohybuje mezi 12 až 27 metry, čili je přibližně stejně velká jako budova hvězdárny, kde byla objevena. Jedná se zatím o nejmenší asteroid, jaký byl v Čechách objeven. Objev tak malého tělesa a zároveň velmi rychle se pohybujícího tělesa ukazuje mimořádné možnosti vyspělých technologií používaných ve světové astronomii a u nás na Observatoři Kleť). Těleso tohoto rozměru by při případné srážce neohrozilo Zemi, neboť se pravděpodobně rozpadlo při průletu atmosférou na malé úlomky. Sledování takto malých těles však přispívá k poznání struktury celé populace asteroidů.
Velmi neobvyklá planetka je dalším unikátním objevem kleťského teleskopu KLENOT. Název KLENOT je zkratkou pro kleťský teleskop určení ke sledování asteroidů a komet s neobvyklými typy drah. Má průměr zrcadla 1,06 metru a je v současnosti nejmodernější a druhý největší v České republice. Zprovozněn byl v roce 2002 díky spojení tuzemských a zahraničních prostředků včetně grantu americké the Planetary Society. Nyní je Observatoř Kleť zřizována Jihočeským krajem.
Animaci pohybu asteroidu 2003 UT55 mezi hvězdami a schéma její dráhy najdete na http://www.hvezcb.cz/2003ut55.html
Ing. Jana Tichá - ředitelka HaP č.Budějovice-Kleť
tel. 386352239, mobil 603 913 985, jticha@klet.cz, http://hvezdarna.klet.cz, Kleť, 30.října 2003

* Několik fotografií najdete v nové fotogalerii akce z Prostějova!!!

* Výherkyní tzv. návratek se stala Leona Honová z Olomouce. Losovalo se na AP2003 v Prostějově v pátek 15. srpna 2003 po 22hodině před přípravou na pozorování Perseid.

* Obě akce, tedy AP v J. Hradci i Prostějově navštíví dr. Grygar. V Hradci se těšte na povídání o veděckém projektu v Agentině a v Prostějově na Okna vesmíru dokořán po 20 letech. Více v nejbližší době v programu obou akcí.

* Stále prosíme o zaslání fotografií a dokumentů, které zde nejsou uvedeny, zejména foto Jindřichův Hradec 2002.

* Setkání AP proběhlo úspěšně. Dokonce jsme v průběhu pozorovali kometu Temple-Tuttle.

* Pro astronomické účely a akci Astropraktikum funguje e-mailová adresa astronomie@saomedia.cz nebo astropraktikum@saomedia.cz

* Jména planetek v českých rukou aneb novinky z kongresu Mezinárodní astronomické unie.
I nyní, v éře moderních teleskopů, astronomických radarů a kosmických sond, dávají astronomové jména nově objevovaným planetkám. Nad dodržováním dvousetleté astronomické tradice dnes bdí Mezinárodní astronomická unie, konkrétně její komise pro nomenklaturu malých těles sluneční soustavy, jejíž předsedkyní je od letošního července česká astronomka Jana Tichá z Observatoře Kleť.
Cesta ke zvěčnění pozemského jména na obloze začíná na snímku vybraného hvězdného pole. Zkušení astronomové umějí rozeznat mezi stopami známých planetek nové, dosud nepozorované těleso. Pro spolehlivé určení jeho dráhy sluneční soustavou je třeba získat dostatek přesných pozorování. Nad výpočty drah bdí odborníci z mezinárodního centra pro sledování planetek (Minor Planet Center - MPC) z Harvard-Smithsonianské astrofyzikální observatoře v Cambridge v USA. Teprve s jejich souhlasem je nově objevená planetka zařazena do katalogu a dostává pořadové číslo. Až poté mohou objevitelé připravit návrh obsahující jméno a jeho stručné zdůvodnění v angličtině. Vybírají z význačných umělců, vědců, kolegů astronomů, měst, hor i řek či dokonce literárních hrdinů. Mytologická jména jsou vyhrazena jen planetkám s neobvyklými typy drah v blízkosti Země či daleko za Neptunem. V každém případě se objevitelé musejí držet základních pravidel stanovených Mezinárodní astronomickou unií (IAU) a vyhývat se jménům politickým, vojenským a čistě komerčním.
Všechny zaslané návrhy pak vždy jednou za dva měsíce přezkoumávají právě členové zmíněné komise Mezinárodní astronomické unie pro nomenklaturu malých těles sluneční soustavy (the Committee for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union). Členů je 15 a nejsou to jacísi mezinárodní úředníci, ale astronomové věnující se zkoumání planetek a komet po celém světě, od Dánska a Norska, přes Spojené státy americké, Uruguay, Nový Zéland, Japonsko, Brazílii, Rusko, Velkou Británii, Německo až po Českou republiku. Domlouvají se a hlasují převážně po internetu. Přijatá jména zveřejňuje už zmíněné mezinárodní planetkové centrum. Naše zástupkyně Jana Tichá se stala členkou této významné mezinárodní komise už v roce 2000 jako vůbec první český (i československý) zástupce a nyní na XXV. kongresu Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Sydney v Austrálii. byla zvolena předsedkyní této komise.
Observatoř Kleť, jejíž tým vede právě Jana Tichá, je známa mezinárodními úspěchy ve výzkumu planetek a komet, v posledním roce i díky zprovoznění nového teleskopu KLENOT. Zásluhou zdejších astronomů obíhají kolem Slunce stovky planetek nesoucích česká jména. Nyní se jihočeští astronomé podílejí též na práci celého mezinárodního systému pojmenovávání planetek. Astronomové dobře znají vice než šedesátpět tisíc planetek. Z nich je dosud pojmenováno jedenáct tisíc. Členové komise IAU ovšem považují za podstatné dbát na kvalitu, nápaditost, pestrost a fantazii při pojmenování planetek, nikoliv rychle pojmenovat co nejvíce těles. Jména ve zvěčněná ve vesmíru pak budou svědectvím o nejen o současném rozvoji astronomie, ale i o kultuře celého našeho světa. Miloš Tichý

* Přihlašovat se na stránky SAOmedia můžete již i bez počátečního http://www. nebo www. Ve Vašem vyhledávači již stačí jen zadat saomedia.cz a naše stránky se Vám zobrazí. (17.6.2003)

* Podle naší ankety změna loga SAOmedia prospěla. Od 8.1.2003 85% respondentů označilo, že se jim naše nové logo líbí a je lepší než to předchozí. Všem hlasujícím děkujeme. Zároveň připravujeme anketu novou. (17.4.2003)

* Hvězdárna Kleť připravila na letní prázdniny novinku - novou výstavu nazvanou GALERIE KOMET. Výstava GALERIE KOMET je sestavená z vybraných fotografických a elektronických CCD snímků komet pořízených na Kleti od sedmdesátých let minulého století až do současnosti. Výstava má návštěvníkům představit dlouhodobý výzkumný program Observatoře Kleť v oblasti sledování a objevů komet a jeho výsledky v jejich domovském prostředí. Výstava rozšíří a zpestří tradiční exkurze pro veřejnost na Kleti v letní sezóně. Výstava ukáže jak dobře známé komety (kometu Halley, Hyakutake či zřejmě nejkrásnější vlasatici 20. století kometu Hale-Bopp), zajímavé komety z posledních let (Ikeya-Zhang, NEAT), další pozoruhodné komety známé hlavně profesionálním astronomům (de Vico, Bennett, Borrelly) či jedinou evropskou kometu roku 2000 a zároveň kleťský objev kometu Tichý. Astronomové z Kleti nemuseli vybírat z cizích zdrojů - všechny unikátní snímky komet byly pořízeny dalekohledy na Kleti. Snímky v sobě spojují vědecké poznatky získané prostřednictvím nejmodernější techniky s pohledem na krásy vesmíru. Termín výstavy je červenec a srpen 2003 v rámci exkurzí pro veřejnost na Kleti. Otevřeno bude každý den kromě pondělí. Jednotlivé prohlídky začínají od 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 hodin. Exkurze spolu s GALERIÍ KOMET jako už tradičně zahrnou seznámení s výsledky výzkumného programu sledování a objevů planetek a komet, za jasného počasí pozorování Slunce se slunečními skvrnami či ukázku astrofotografií dalších objektů noční oblohy. Celou exkurzí provázejí odborní pracovníci a spolupracovníci hvězdárny, pro zahraniční návštěvníky i cizojazyčně. Výstava GALERIE KOMET byla připravena v rámci Akčního plánu obnovy a rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2003. (1.7.2003)

* Chcete mít své jméno vryté na povrchu komety Tempel1? Pokud ano, stačí najít na webu adresu NASA: http:/deepimpact.jpl.nasa.gov/ a bezplatně se zde zaregistrujete. Vaše jméno pak na speciálním CD disku ponese sonda Deep Impact, která odstartuje v první polovině příštího roku. Svůj úkol sonda dokončí 4. července 2005, kdy na kometě vyhloubí kráter a CD i s Vaším jménem tak bude neseno dále do vesmíru jako zajímavé pozemské poselství. Za zajímavost a krásný obrázek na zeď jistě stojí i certifikát, který při každé registraci obdržíte. (25.6.2003)

* U příležitosti 75. výročí založení Štefánikovy hvězdárny pořádá Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy 22. června 2003 Den otevřených dv