reklama

Astropraktikum 93


Ve dnech 23. - 29. srpna 1993 se na pozemku pobočky OVSP (v současnosti SAOmedia) ve Stínavě konal II. ročník týdenního kursu v koncepci VLADISLAVA SLEZÁKA s autorským názvem ASTROPRAKTIKUM ´93. Z dojmů, které nám byly písemnou formou předány byl vybrán celkem vystihující výrok: "Počasí bylo chmurné, ale zážitky veselé."

Hned v úvodu nelze opomenout osoby a organizace, které pomohly zprostředkovat akci takového rozsahu, jakého se Astropraktikum dožilo. Patří jim za to velký dík. Astronomické přístroje zprostředkovali: Lidová hvězdárna Prostějov (somet binar 25x100), Hvězdárna Valašské Meziříčí za pomoci J. Klimešové (somet binar 10x80), Jan Kacafírek (copitar SKY WIEW, JAPAN), p. Vrbka (triedr 8x50) a OVSP (AD 800). Za odvoz můžeme poděkovat soukr. podnikateli Pavlu Tesařovi a prostory ke konání v pobočce OVSP Anně Burešové. Program se rozběhl ve tříčlenném kolektivu, který si spolu s organizátory vytvořil vysoce příjemné, v mnohých případech i luxusní prostředí. Největší autoritou z účastníků, jenž se dočkal i několika výhod, byl nejmladší absolvent Filip Kužílek. Spolu s Vladimírem Vincourem pocházejí z Jeseníku, kde taktéž navštěvují malou hvězdárnu. Třetím stálým účastníkem byla Jana Klimešová z Prostějova.

V pondělí 23. září začala po ubytování (stavbě stanu) v obvyklém čase 20,00 hodin noční přednáška, teoretická část programu. Účastníci byli seznámeni s organizačními pokyny pro pobyt a práci v pobočce OVSP. Počasí nebylo to nejvybíravější - Slunce se pozorovalo 3x a noční pozorování se uskutečnilo pouze jednou. Po teorii končící vždy po 21 hodině se tedy nutně musel rozbíhat noční náhradní program. Mimo besedování se odpromítaly tři filmy KOSMONAUTIKA 1. - 3. díl. V úterý po poledni se část Astropraktikantů vydala autobusem do Boskovic, kde shlédla expozici zámku a prohlédla si okolí. Druhá zastávka byla v Protivanově, kde ovšem pršelo, proto se skupinka vracela co nejdříve do Stínavy. Středa byl z části teoretický den a později se uskutečňovaly marné pokusy o stavbu větších stanů.

V těch okamžicích už začínala přednáška o UFO v přednáškovém sále, která stále neztrácí na atraktivitě. Tohoto dne se poprvé také dalo zakreslovat Slunce za pomoci filtrů a binarů. Ve čtvrtek ráno byl dovezen i nejlepší dalekohled japonské výroby s maximálním 150tinásobným zvětšením. Při předávání již členové absolvovali výstavu motýlů v prostějovském zámku a prohlídku města. Po 14 hodině se cestovalo do Olomouce, kde byl zprostředkován dr. Hanou Pokornou z Vlastivědného muzea v Olomouci ten nejhezčí kulturní zážitek - návštěva výstavy mumií v muzeu. Po prohlídce města účastníci ještě navštívili palmovou část z Flory Olomouc. Po úprku k vlaku se večer po přednášce kupodivu rozjasnilo a nepřetržitá práce se rozběhla v čase od 21,00 hodin do 3 hodiny ranní. Pozorovaly a zakreslovaly se ty nejnádhernější plošné i bodové objekty letní a obtočníkové oblohy. Tento krásný program zaskočil až ke konci pozorování přízemní mrazík. Pátek byl turistickým dnem, kdy výprava pokračovala na Stražisko a proběhl i celorepublikový přednáškový hit Vladislava Slezáka "TOULKY SVĚTEM PLANET aneb kde existuje život?", jehož se zúčastnil i absolvent minulého Astropraktika v roce 1992. V sobotu se uskutečnil ještě program v OVSP v Prostějově. V závěrečném dni, kdy se ještě stihla i túra k archeologickým vykopávkám u Malého Hradiska, byl po poslední besedě zakončen tento bohatý astronomický, vlastivědný a kulturní program s hlavní astronomickou tématikou v příjemné náladě a vzpomínkách.

Přesto, že práce se zajišťováním občerstvení, organizace a dalších faktorů byla dosti náročná, akce se velmi líbila, což je nejhlavnější radost a odplata za vše toto úsilí. Byly to opět nové zkušenosti a akci provázelo předsevzetí pořádat i v příštích letech.

Vladislav Slezák, časopis Astronomie dnes 9/93


a s t r o

- úvod -
- Astropraktikum -
- Hvězdárna Žebrák -
- Astronomie dnes -
- napište nám -

- k o n t a k t -

a k t u a l i t y


* Již plánujeme termín dalšího Astropraktika!!! Mělo by jít o 7. - 14. srpna na hvězdárně Žebrák!!! Termín se ještě může drobně upravit. Pokud máte zájem, už nyní nás kontaktujte. (2.2.2005)

* Astronomie dnes pravidelně vychází, máte-li zájem o předplatné, kontaktujte nás... Cena jednoho čísla činí pouhých 5 Kč. (31.1.2005)

* Všechny další aktuality týkající se Hvězdárny Žebrák naleznete nově již pouze na stránkách hvězdárny, ve vašem prohlížeči tedy zadejte tuto adresu: www.hvezdarnazebrak.wz.cz nebo použijte odkaz na těchto stránkách. (3.1.2005)

* Kopec u Hvězdárny Žebrák ožije drakiádou. Už tuto neděli 10. října v 10 hodin budou moci přijít rodiče s dětmi na historicky první organizovanou drakiádu ke hvězdárně Žebrák. Pro děti je připravena řada soutěží o zajímavé ceny, pro prvních deset, kteří na hvězdárnu dorazí, originál drak zdarma, a pro všechny potom horký čaj a spousta zábavy. A protože se akce uskuteční pod hlavičkou hvězdárny, proběhne za příznivého počasí i pozorování Slunce dalekohledy. Kdo draka mít nebude, nemusí jej složitě hledat po obchodech v cenách převyšujících sto korun anebo vyrábět doma vlastní, hvězdárna připravila i prodej draků za symbolických 50 korun. Nutno ještě podotknout, že akce se koná ve spolupráci s městem Žebrák, které zajistilo pozemky pro akci, a to za každého počasí. Startovné pro soutěžící rodiny i jednotlivce je 15 korun.(8.10.2004)

* Sdružení Hvězdárna Žebrák bylo jednomyslně přijato za řádného člena Hvězdáren a planetárií ČR. (8.10.2004)

* Na přelomu září a října obdrží školy ve středočeském kraji, české hvězdárny, zájemci o astronomii v Žebráku a bývalí předplatitelé obnovené nulté vydání nekomerčního astronomického populárně-vědeckého časopisu Astronomie dnes. Ten se stane také slibovaným zpravodajem Hvězdárny Žebrák, ve kterém se veřejnost každý měsíc dozví vše o dění na hvězdárně, o pozorovatelnosti objektů na obloze, ale i další zajímavé články, které redakce chystá. Časopis, resp. zpravodaj by se tak měl stát oblíbeným průvodcem astronomií za pouhých 5 Kč jako před lety. Navíc se uvažuje o dalších regionálních mutacích. Hned od dalšího měsíce by podobné vydání měli obdržet Jihočeši v podobě zpravodaje Astronomie dnes hvězdárny Františka Nušla v Jindřichově Hradci. (24.9.2004)

* Chystáme pro Vás Drakiádu! Prvních deset dětí získá draka zdarma, ostatní si jej budou moci zakoupit za 50 korun na hvězdárně a k dispozici bude i teplý čaj. Ze soutěží můžete získat hodnotné ceny, například videokazetu Apollo 13, astronomické publikace a další zajímavé a atraktivní dárky. Akce se koná za každého počasí 10. 10. v 10 hodin. Více podrobností v rubrice program. (1.10.2004)

* starší aktuality zde

o d k a z y

SAOmedia

centrum

radia.cz

radia.cz

Restaurace Alchymista České Budějovice

Rádio BLANÍK

LIFE RADIO

i n f o s e r v i s

- aktuální zpravodajství -
- počasí v ČR -
- vyhledávač na internetu -
- telefonní seznam -
- SMS Eurotel -
- SMS Oskar -
- jízdní řády -
- mapy -
- PSČ a UTO -
- on-line slovník -

- vše o reklamě -
- vše o rádiích -
- vše o médiích -
- zajímavosti z médií -
- RRTV -

- domény cz -
- fyzické osoby -
- obchodní rejstřík -
- úřady státní správy -


k o n t a k t y

SAOmedia
rozhlasové vysílání a reklama
tř. 5. května 44, 140 00 Praha 4
centrum reklamy: 777 155 255
e-mail: obchod@saomedia.cz
web: www.saomedia.cz
další kontakty zde

SAO e-mail
firemní přístup

Copyright © 2000 - 2008 SAOmedia - rozhlasové vysílání a reklama. Všechna práva vyhrazena.