reklama

JAKÉ BYLO ASTROPRAKTIKUM 96 ?

V pořadí již pátý ročník nejen astronomické akce pod názvem Astropraktikum 96 tentokrát proběhl v prostorách Plumlovského zámku ve dnech 9. - 18. srpna 1996. Celá akce měla velice bohatý program, který v řadě případů navštívila i veřjnost a tisk, a tak si jej nyní ve stručnosti zrekapitulujme.

Hned v sobotu 10. srpna proběhla v odpoledních hodinách přednáška o drahých kamenech a jejich tajemných účincích, o nichž nám několik slov prozradil Richard Pokorný z Olomouce. Host setrval i večer a uvedl zábavný pořad Cesta čajového lístku spojený i s ochutnávkou čajů olomoucké čajovny. V tu dobu se už několik lektorů i účastníků, kteří zvítězili v testu časopisu Astronomie dnes, přesunulo do Prostějova, kde probíhala velká hokejová show na zimním stadionu - Jágr Team 96. Odtud pak společně pokračovali na hrad Sovinec nedaleko Šternberka. Zde se totiž za účasti časopisu Astronomie dnes o několik týdnů dříve slavnostně otevírala hradní hvězdárna a nyní za neobyčejně jasné noci díky správci hradu byla možnost nerušeného pozorování vesmírných objektů a spolu s olomouckými astronomy i demonstrace hvězdné oblohy pro početnou veřejnost. Do Plumlova se pak tato skupina vrátila v ranních hodinách příštího dne za neustáleho pozorování pádů mnoha meteorů a jasných bolidů srpnového meteorického roje Perseid den před maximem.

A zpět do Plumlova. Od 14. hodiny v neděli 11. srpna se zde začala odvíjet další neméně zajímavá přednáška o cestování, horolezectví a zejména expedici Severní Amerika 1995 pod názvem Mezi medvědy, zlatem a lavinami, která dosáhla velkého úspěchu. Hlavní slovo měl Zdeněk Vychodil, horolezec a vedoucí několika expedic, který je i autorem knihy Amerika za plotem, jež zde byla k nahlédnutí. Za pozornost rovněž stojí, že tuto přednášku navštívil i Heinrich K. Eichhorn, Ph.D., astronom z floridské univerzity v Americe. Pondělní odpoledně bylo věnováno sdělovací technice. Ještě předtím ráno se však lektoři zabývali optickými přístroji a naučili účastníky s nimi pracovat, poznávat je nebo jim dali dokonce stručný návod k samotné stavbě. A co odpoledne? Mimo Internet a astronomické programy pro PC se probíraly i další zajímavosti. Pan Mikláš z Prostějova představil satelitní TV techniku, poukázal na rádiové záření a představil také zcela nový přístroj na měření energie pod názvem EGELY WHEEL, který si mohli prakticky vyzkoušet i sami účastíci přednášky. Přístroj vyvolal řadu dotazů a polemik, ale celkově můžeme shodnotit přednášku jako úspěšnou, stejně tak jako úterní Toulky světem planet aneb kde existuje život vedoucího akce Vladislava Slezáka či večerní pozorování, která za jakéhokoliv počasí dosáhla velké návštěvnosti a účastníci se měli možnost seznámit s orientací na obloze, starořeckými pohádkami a dalekohledy a pak i s jednotlivými objekty na obloze. Každé poledne pak probíhalo za jasného počasí pozorování a projekce Slunce a zkoumání jeho povrchových útvarů. Bylo tomu tak i v úterý ve 13.30 hodin, poté se stálí účastníci přesunuli do místní tělocvičny, kde se uskutečnilo sportovní odpoledne. V jeho náplni se házelo na koš, šplhalo nebo se hrál volejbal. Vítězem odpoledne se stal David Štefka z Olomouce.

Středa byla ve znamení zájezdu. To je tradiční akce Astropraktika, která se letos do třetice vypravila na brněnsko. Prvním cílovým místem byla Jaderná elektrárna Dukovany, na pozvání jejího tiskového mluvčího, pana Spilky. Účastníci zde měli možnost prohlédnout si informační středisko, seznámit se s funkcí elektrárny a v řadě případů si sami mohli vyzkoušet některé přístroje. Do samotné elektrárny se tedy účastníci nedostali díky věku některých z nich, přesto i návštěva tohoto střediska byla jistě příjemnou náhražkou a všichni si zde mohli uvědomit, že jaderná energie zrovna není škodlivým typem.

Těsně před poleddnem autobus Astropraktika Jadernou elektrárnu Dukovany opustil a přesunul se do Brna, kde nás očekávala Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka na Kraví Hoře a pořad ve velkém planetáriu pod názvem Jak je to doopravdy, který uvedla paní Petrželová z brněnské hvězdárny. Po krátké prohlídce a rodinné fotce účastníků se všichni rychle přesunuli do centra města a z Brna potom pokračovali dále do Prostějova - centra a zpět do místa konání akce Astropraktikum 96 do Plumlova. Tam na ně čekal další bohatý program náísledujících dní i večerů s mnoha diapozitivy Zdeňka Zvěřiny z Brna.

Čtvrteční ráno bylo zasvěceno Slunci a jeho zakreslování. Přednáškou Hvězda zvaná Slunce provázela Božena Černohousová, která se zabývala i fyzikou Slunce a na přednášce byly předvedeny aktuální zákresy Slunce několika posledních dní.

Odpoledne pozvání přijal Vladimír Šiška z Prahy, vedoucí projektu Záře a Mgr. Jiří Popelka, psychoterapeut z Olomouce. Spolu s Vladislavem Slezákem hodnotili UFO z pohledu českého projektu Záře, reakce veřejnosti na takový přílet mimozemské civilizace z hlediska psychologie, podali informace o kruhu v obilí na prostějovsku, o UFO z hlediska vědy, víry, pavědy a zrekapitulovali i aktuální zajímavosti.

Večer se potom všichni sešli u zábavného pořadu Mezi moderátory. Zúčastnili se ho známí moderátoři soukromé rozhlasové stanice z Uničova, z radia RUBI, Marek Berger, moderátor a vedoucí programového vysílání, a moderátorka Petra Valouchová. Zhodnotili současný stav médií, informovali o změnách v uničovském rádiu a prozradili několik záležitostí a humorných historek ze zákulisí vlastního vysílání. Zmínka padla i o astronomii díky pravidelným rozhovorům s Vladislavem Slezákem a rozhodně každý den v průběhu akce mohli posluchači ve střední Moravě slyšet z frekvence 97,1 blok aktuálních zpráv z průběhu akce. Večer potom došlo i na společné noční pozorování.

V pátek odpoledne uvedl vedoucí akce Vladislav Slezák také Zbyňka Češku, specialistu přes pověsti starověkého Řecka. Přednášku Starořeckou mytologií planet a souhvězdí následovala večerní akce DISCO PARTY s velkou návštěvností, aktuální hudbou a mnohými soutěžemi o ceny rádií RUBI a Krokodýl a společnosti Videoprivat. Celý program končil 2. hodinou ranní.

O několik hodin později se ke slovu dostal ještě jednou zástupce vedoucího akce, Zbyněk Češka z Brna, který se zabýval spektry v přednášce pod názvem Co nám řekne záření? Večer se pak všichni již těšili na velkou soutěž Astropraktika o hodnotné ceny a malou závěrečnou party.

Akce Astropraktikum 96 byla ukončena v neděli 18. srpna 1996 kolem poledne. Navštivilo ji 25 stálých účastníků, početná veřejnosti, a celou akcí provázely i média. Navázala tak na úspěch akce předchozí a předurčila i rok následující. Poděkovat musíme zejména všem sponzorům a firmám, které se podílely na průběhu akce, ale také lektorům, médiím a hvězdárnám, které zase půjčili přístrojové zázemí Astropraktika. V průběhu listopadu se všichni účastníci sejdou ještě na tradičním Setkání Astropraktika, a pak již všichni budou s napětím netrpělivě očekávat rok 1997 a akci Astropraktikum 97, která proběhne podle všech předpokladů na hradě Sovinec.

A to byla poslední zpráva akce Astropraktikum 96 ze zámku Plumlov.

Vladislav Slezák


Pozn. redakce: Tento příspěvek je přepisem scénáře videofilmu o akci Astropraktikum 96 včetně fotografií. Videokazetu s tímto desetiminutovým dokumentem si můžete objednat na adrese redakce: SAO, Moravská 27, 796 01 Prostějov. Jedná se o sestřih z toho nejlepšího, který byl připraven v profesionálním studiu.


a s t r o

- úvod -
- Astropraktikum -
- Hvězdárna Žebrák -
- Astronomie dnes -
- napište nám -

- k o n t a k t -

a k t u a l i t y


* Již plánujeme termín dalšího Astropraktika!!! Mělo by jít o 7. - 14. srpna na hvězdárně Žebrák!!! Termín se ještě může drobně upravit. Pokud máte zájem, už nyní nás kontaktujte. (2.2.2005)

* Astronomie dnes pravidelně vychází, máte-li zájem o předplatné, kontaktujte nás... Cena jednoho čísla činí pouhých 5 Kč. (31.1.2005)

* Všechny další aktuality týkající se Hvězdárny Žebrák naleznete nově již pouze na stránkách hvězdárny, ve vašem prohlížeči tedy zadejte tuto adresu: www.hvezdarnazebrak.wz.cz nebo použijte odkaz na těchto stránkách. (3.1.2005)

* Kopec u Hvězdárny Žebrák ožije drakiádou. Už tuto neděli 10. října v 10 hodin budou moci přijít rodiče s dětmi na historicky první organizovanou drakiádu ke hvězdárně Žebrák. Pro děti je připravena řada soutěží o zajímavé ceny, pro prvních deset, kteří na hvězdárnu dorazí, originál drak zdarma, a pro všechny potom horký čaj a spousta zábavy. A protože se akce uskuteční pod hlavičkou hvězdárny, proběhne za příznivého počasí i pozorování Slunce dalekohledy. Kdo draka mít nebude, nemusí jej složitě hledat po obchodech v cenách převyšujících sto korun anebo vyrábět doma vlastní, hvězdárna připravila i prodej draků za symbolických 50 korun. Nutno ještě podotknout, že akce se koná ve spolupráci s městem Žebrák, které zajistilo pozemky pro akci, a to za každého počasí. Startovné pro soutěžící rodiny i jednotlivce je 15 korun.(8.10.2004)

* Sdružení Hvězdárna Žebrák bylo jednomyslně přijato za řádného člena Hvězdáren a planetárií ČR. (8.10.2004)

* Na přelomu září a října obdrží školy ve středočeském kraji, české hvězdárny, zájemci o astronomii v Žebráku a bývalí předplatitelé obnovené nulté vydání nekomerčního astronomického populárně-vědeckého časopisu Astronomie dnes. Ten se stane také slibovaným zpravodajem Hvězdárny Žebrák, ve kterém se veřejnost každý měsíc dozví vše o dění na hvězdárně, o pozorovatelnosti objektů na obloze, ale i další zajímavé články, které redakce chystá. Časopis, resp. zpravodaj by se tak měl stát oblíbeným průvodcem astronomií za pouhých 5 Kč jako před lety. Navíc se uvažuje o dalších regionálních mutacích. Hned od dalšího měsíce by podobné vydání měli obdržet Jihočeši v podobě zpravodaje Astronomie dnes hvězdárny Františka Nušla v Jindřichově Hradci. (24.9.2004)

* Chystáme pro Vás Drakiádu! Prvních deset dětí získá draka zdarma, ostatní si jej budou moci zakoupit za 50 korun na hvězdárně a k dispozici bude i teplý čaj. Ze soutěží můžete získat hodnotné ceny, například videokazetu Apollo 13, astronomické publikace a další zajímavé a atraktivní dárky. Akce se koná za každého počasí 10. 10. v 10 hodin. Více podrobností v rubrice program. (1.10.2004)

* starší aktuality zde

o d k a z y

SAOmedia

centrum

radia.cz

radia.cz

Restaurace Alchymista České Budějovice

Rádio BLANÍK

LIFE RADIO

i n f o s e r v i s

- aktuální zpravodajství -
- počasí v ČR -
- vyhledávač na internetu -
- telefonní seznam -
- SMS Eurotel -
- SMS Oskar -
- jízdní řády -
- mapy -
- PSČ a UTO -
- on-line slovník -

- vše o reklamě -
- vše o rádiích -
- vše o médiích -
- zajímavosti z médií -
- RRTV -

- domény cz -
- fyzické osoby -
- obchodní rejstřík -
- úřady státní správy -


k o n t a k t y

SAOmedia
rozhlasové vysílání a reklama
tř. 5. května 44, 140 00 Praha 4
centrum reklamy: 777 155 255
e-mail: obchod@saomedia.cz
web: www.saomedia.cz
další kontakty zde

SAO e-mail
firemní přístup

Copyright © 2000 - 2008 SAOmedia - rozhlasové vysílání a reklama. Všechna práva vyhrazena.