reklama

Astropraktikum 2003


- XII. ročník -

Lidová hvězdárna Prostějov
8. - 17. srpna 2003předběžný program (postupně aktualizujeme)


DENNÍ SCHÉMA

09,00 - 10,00 Snídaně (v ZŠ sídl. Svobody v Prostějově)
10,00 - 11,00 Výukové lekce AP - základy astronomie (lektoři)
11,00 - 12,00 Pozorování a zakreslování Slunce (pozorovatelna hvězdárny) / v případě nepříznivého počasí diskuze na volná témata přednáškový sál
12,00 - 14,00 Oběd (mimo hvězdárnu)
14,00 - 18,00 Odpolední program (mimo hvězdárnu)
18,00 - 20,00 Hlavní přednáška dne (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20,00 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu
21,30 - 22,30 výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál, v případě nepříznivého počasí astronomické videofilmy
21,30 - 03,00 Večerní pozorování oblohy hvězdářskými dalekohledy - přístupné veřejnosti v pondělí a čtvrtek
Změna podle denní potřeby vyhrazena.


DENNÍ INFO

PÁTEK 8. srpna 2003

16 - 18 příjezd účastníků na hvězdárnu, prezentace, uhrazení účastnického poplatku a podpis dohod (přednáškový sál hvězdárny)
18 - 19 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ AKCE ASTROPRAKTIKUM 2003 (přednáškový sál hvězdárny) + školení o bezpečnosti práce
19 - 20 Ubytování účastníků (mimo hvězdárnu)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - 24,00 Večerní pozorování pro veřejnost (pozorovatelna, za účasti účastníků z AP) / v případě nepříznivého počasí klasický přogram pro veřejnost pro tuto variantu + vysvětlení základního ovládání dalekohledů přednáškový sál

SOBOTA 9. srpna 2003

09 - 10 Snídaně (mimo hvězdárnu)
10 - 11 Prohlídka hvězdárny, popis technického zázemí hvězdárny a seznámení s historií prostějovské astronomie, komentovaná výstava Z dějin prostějovské astronomie - RNDr. Jiří Prudký
11 - 12,30 Lekce 1 - Astronomické souřadnice a práce s mapami + aktuální vesmírné objekty - B. Brychtová
12 - 14 Oběd (mimo hvězdárnu)
14 - 18 Odpolední program
Prohlídka centra města Prostějov + návštěva prostějovského muzea (15,30 - 17,00), v případě příznivého počasí koupaliště (zajišťují pořadatelé SAOmedia) (mimo hvězdárnu)
18 - 20 Hlavní přednáška dne:
RNDr. Jiří Prudký - Grand Tour sluneční soustavou (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - 24,00 Večerní pozorování (pozorovatelna) / příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál

NEDĚLE 10. srpna 2003

09 - 10 Snídaně (mimo hvězdárnu)
10 - 11,30 Lekce 2 - Souhvězdí obecně (historie, počet, zvyklosti, názvosloví, sousedící souhvězdí). 5 obtočníkových souhvězdí, seznámení, zákresy. RNDr. Jiří Prudký, přednáškový sál
11,30 - 13 Lekce 3 - 5 letních souhvězdí, seznámení, zákresy - RNDr. Jiří Prudký - přednáškový sál
13 - 14 Oběd (mimo hvězdárnu)
14 - 18 Odpolední program Návštěva soukromé hvězdárny v Bedihošti (zajišťují pořadatelé SAOmedia) (mimo hvězdárnu)
18 - 20 Hlavní přednáška dne:
RNDr. Petr Hájek, hvězdárna Vyškov - Historie a výzkum proměnných hvězd (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - XX,XX Večerní pozorování (pozorovatelna) / výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál

PONDĚLÍ 11. srpna 2003

09 - 10 Snídaně
10 - 11 Lekce 4 - Pozorování a zakreslování Slunce a vyhodnocování výsledků - B. Černohousová
11 - 12 Pozorování a zakreslování Slunce (pozorovatelna hvězdárny) / v případě nepříznivého počasí přednáška SLUNCE od B. Černohousové - v tento den nebo při nejbližší příležitosti nepříznivého počasí v tomto čase, v dalších dnech pak další informace o Slunci...
12 - 14 Oběd (mimo hvězdárnu)
14 - 18 Odpolední program
Návštěva prostějovské radnice, prohlídka a přijetí u vedení města (předběžně dohodnuto - p. Říhovi jen upřesním termín)
15,00 odjezd bus Plumlov 13 Kč
Návštěva a prohlídka Plumlovského zámku
17,25 odjezt bus Prostějov MHD 13 Kč (zajišťují pořadatelé SAOmedia) (mimo hvězdárnu)
18 - 20 Hlavní přednáška dne:
Radek Kraus, hvězdárna Valašské Meziříčí - O bězích sfér nebeských (přednáška o M. Koperníkovi, krátce i o T. Brahem či Galileovi) (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - 23,00 Večerní pozorování pro veřejnost (pozorovatelna, za účasti demonstrátorů z AP) / výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál 23,00 - XX,XX Noční pozorování a program účastníků (pozorovatelna, kopule)

ÚTERÝ 12. srpna 2003

08 - 09 Snídaně
09 - 10 Lekce 5 - Měsíc - B. Brychtová
10 - 11 Pozorování a zakreslování Slunce (pozorovatelna hvězdárny) / v případě nepříznivého počasí pokračování povídání o Slunci - přednáškový sál
11 - 12 Oběd (mimo hvězdárnu)
12 - 18 Odpolední program
12,38 odjezd bus Vyškov - 24 Kč (příjezd do Vyškova 13,00)
13,30 - 15,30 Návštěva vyškovské hvězdárny
15,30 - 16,15 Prohlídka centra Vyškova
16,25 odjezd bus Prostějov - 32 Kč (příjezd do PV 17,10) (zajišťují pořadatelé SAOmedia) (mimo hvězdárnu)
18 - 20 Hlavní přednáška dne:
RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Okna vesmíru dokořán po 30 letech (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - XX,XX Večerní pozorování (pozorovatelna / výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál)

STŘEDA 13. srpna 2003

08 - 08,30 Snídaně
08,30 - 09,15 Lekce 6 - Meziplanetární hmota - dnes Perseidy - B. Brychtová
09,15 - 10 Pozorování a zakreslování Slunce (pozorovatelna hvězdárny) / v případě nepříznivého počasí pokračování povídání o Slunci - přednáškový sál
10 - 10,45 Oběd (mimo hvězdárnu)
10,45 - 18 Odpolední program
11,05 odjezd bus Brno - 50 Kč (příjezd do Brna 12,25)
13,00 - 16,00 Návštěva Hvězdárny a Planetária Mikoláše Koperníka v Brně - prohlídka technického zázemí
16,30 odjezd bus Prostějov - 50 Kč (příjezd do PV 17,40 - pokud nebude večerní hlavní přednáška, odjezd může být i později (17,00 / 17,30 / 18,45) (zajišťují pořadatelé SAOmedia) (mimo hvězdárnu)
18 - 20 Hlavní přednáška dne:
RNDr. Rostislav Halaš - CERN - Cesta od nekonečně malého k nekonečně velkému aneb čeští astronomové a fyzici i z Prostějova u mezinárodního vědeckého projektu v Ženevě (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - XX,XX Večerní pozorování Perseid mimo hvězdárnu / výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál)

ČTVRTEK 14. srpna 2003

08 - 08,30 Snídaně
08,30 - 09,30 Pozorování a zakreslování Slunce (pozorovatelna hvězdárny) / v případě nepříznivého počasí pokračování diskuze na volná témata přednáškový sál
09,30 - 10 Oběd (mimo hvězdárnu)
10 - 18 Odpolední program
10,20 odjezd bus Olomouc - 24 Kč (příjezd do Olomouce 10,50)
11,05 odjezd MHD č. 11 Lošov - 8 Kč
11,35 - 12,35 Návštěva hvězdárny Lošov u Olomouce
12,59 odjezd MHD č. 11 Olomouc - 8 Kč
13,30 - 14,30 Návštěva a občerstvení v Čajovně U bílého slona Olomouc
14,30 - 15,30 Návštěva Vlastivědného muzea Olomouc
15,30 - 16,30 Návštěva olomouckého orloje a prohlídka centra města Olomouc
17,00 odjezd bus Prostějov - 28 Kč (příjezd do PV 17,30) (zajišťují pořadatelé SAOmedia) (mimo hvězdárnu)
18 - 20 Hlavní přednáška dne:
Ing. Rostislav Rajchl - Hvězdárna Uherský Brod - Archeoastronomie - věda o nejstarších vědomostech lidstva (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - 23,00 Večerní pozorování pro veřejnost (pozorovatelna, za účasti demonstrátorů z AP) / výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál
23,00 - XX,XX Noční pozorování a program účastníků (pozorovatelna, kopule)

PÁTEK 15. srpna 2003

08 - 08,30 Snídaně
08,30 - 09,30 Pozorování a zakreslování Slunce (pozorovatelna hvězdárny) / v případě nepříznivého počasí pokračování diskuze na volná témata přednáškový sál + další info o Slunci
09,30 - 10,00 Oběd (mimo hvězdárnu)
10 - 18 Odpolední program
10,25 odjezd bus Boskovice - 42 Kč (příjezd do Boskovic 11,15
11,15 - 11,40 Návštěva a prohlídka centra Boskovic
12,00 - 14,00 Návštěva westernového městečka Wild West Boskovice a shlédnutí extra vystoupení zdarma
14,30 - 15,30 Prohlídka hvězdárny Boskovice - Pavel Kopecký
16,45 odjezd bus Prostějov - 47 Kč (příjezd do PV 16,55) (zajišťují pořadatelé SAOmedia) (mimo hvězdárnu)
18,30 - 20 Hlavní přednáška dne:
RNDr. Jiří Prudký - Světová kosmonautika (přístupná veřejnosti, přednáškový sál)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - XX,XX Večerní pozorování (pozorovatelna / výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál)

SOBOTA 16. srpna 2003

08 - 09 - Snídaně
09 - 10 Lekce 7 - Dalekohledy obecně, refraktory, reflektory - RNDr J. Prudký
10 - 11 Lekce 8 - Základní matematické vztahy pro zvětšení a rozlišovací mez dalekohledů - RNDr. Jiří Prudký
11 - 12 Pozorování a zakreslování Slunce (pozorovatelna hvězdárny) / v případě nepříznivého počasí pokračování povídání o dalekohledech v přednáškovém sále
12 - 14 Oběd (mimo hvězdárnu)
14 - 18 Odpolední program
14 - 16 koupání v případě příznivého počasí
16 - 18 Hana a Richard Pokorní, První olomoucká čajovna U Bílého slona - Drahé kameny ve světle astronomie
18 - 20 Malý astronomický kongres aneb prezentace zajímavých témat přímo od účastníků AP (možno s přístupem veřejnosti - vstup zdarma)
20 - 21,30 Večeře (mimo hvězdárnu)
21,30 - XX,XX Večerní pozorování (pozorovatelna / výsledky pozorování předchozího dne + příprava na večerní pozorování a zadání úkolů + prezentace souhvězdí a objektů v něm účastníkem AP přednáškový sál) + Slavnostní rozloučení

NEDĚLE 17. srpna 2003

10 - 11 - Snídaně
11 - 13 - Závěrečná společná diskuze, rozloučení účastníků
13 - 14 - Oběd (mimo hvězdárnu)
14 - 16 - Ukončení akce, odjezd účastníků

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Mediálním partnerem akce je rádio RUBI.


Dotazy pište na e-mail: ap2003@saomedia.cz

a s t r o

- úvod -
- Astropraktikum -
- Hvězdárna Žebrák -
- Astronomie dnes -
- napište nám -

- k o n t a k t -

a k t u a l i t y


* Již plánujeme termín dalšího Astropraktika!!! Mělo by jít o 7. - 14. srpna na hvězdárně Žebrák!!! Termín se ještě může drobně upravit. Pokud máte zájem, už nyní nás kontaktujte. (2.2.2005)

* Astronomie dnes pravidelně vychází, máte-li zájem o předplatné, kontaktujte nás... Cena jednoho čísla činí pouhých 5 Kč. (31.1.2005)

* Všechny další aktuality týkající se Hvězdárny Žebrák naleznete nově již pouze na stránkách hvězdárny, ve vašem prohlížeči tedy zadejte tuto adresu: www.hvezdarnazebrak.wz.cz nebo použijte odkaz na těchto stránkách. (3.1.2005)

* Kopec u Hvězdárny Žebrák ožije drakiádou. Už tuto neděli 10. října v 10 hodin budou moci přijít rodiče s dětmi na historicky první organizovanou drakiádu ke hvězdárně Žebrák. Pro děti je připravena řada soutěží o zajímavé ceny, pro prvních deset, kteří na hvězdárnu dorazí, originál drak zdarma, a pro všechny potom horký čaj a spousta zábavy. A protože se akce uskuteční pod hlavičkou hvězdárny, proběhne za příznivého počasí i pozorování Slunce dalekohledy. Kdo draka mít nebude, nemusí jej složitě hledat po obchodech v cenách převyšujících sto korun anebo vyrábět doma vlastní, hvězdárna připravila i prodej draků za symbolických 50 korun. Nutno ještě podotknout, že akce se koná ve spolupráci s městem Žebrák, které zajistilo pozemky pro akci, a to za každého počasí. Startovné pro soutěžící rodiny i jednotlivce je 15 korun.(8.10.2004)

* Sdružení Hvězdárna Žebrák bylo jednomyslně přijato za řádného člena Hvězdáren a planetárií ČR. (8.10.2004)

* Na přelomu září a října obdrží školy ve středočeském kraji, české hvězdárny, zájemci o astronomii v Žebráku a bývalí předplatitelé obnovené nulté vydání nekomerčního astronomického populárně-vědeckého časopisu Astronomie dnes. Ten se stane také slibovaným zpravodajem Hvězdárny Žebrák, ve kterém se veřejnost každý měsíc dozví vše o dění na hvězdárně, o pozorovatelnosti objektů na obloze, ale i další zajímavé články, které redakce chystá. Časopis, resp. zpravodaj by se tak měl stát oblíbeným průvodcem astronomií za pouhých 5 Kč jako před lety. Navíc se uvažuje o dalších regionálních mutacích. Hned od dalšího měsíce by podobné vydání měli obdržet Jihočeši v podobě zpravodaje Astronomie dnes hvězdárny Františka Nušla v Jindřichově Hradci. (24.9.2004)

* Chystáme pro Vás Drakiádu! Prvních deset dětí získá draka zdarma, ostatní si jej budou moci zakoupit za 50 korun na hvězdárně a k dispozici bude i teplý čaj. Ze soutěží můžete získat hodnotné ceny, například videokazetu Apollo 13, astronomické publikace a další zajímavé a atraktivní dárky. Akce se koná za každého počasí 10. 10. v 10 hodin. Více podrobností v rubrice program. (1.10.2004)

* starší aktuality zde

o d k a z y

SAOmedia

centrum

radia.cz

radia.cz

Restaurace Alchymista České Budějovice

Rádio BLANÍK

LIFE RADIO

i n f o s e r v i s

- aktuální zpravodajství -
- počasí v ČR -
- vyhledávač na internetu -
- telefonní seznam -
- SMS Eurotel -
- SMS Oskar -
- jízdní řády -
- mapy -
- PSČ a UTO -
- on-line slovník -

- vše o reklamě -
- vše o rádiích -
- vše o médiích -
- zajímavosti z médií -
- RRTV -

- domény cz -
- fyzické osoby -
- obchodní rejstřík -
- úřady státní správy -


k o n t a k t y

SAOmedia
rozhlasové vysílání a reklama
tř. 5. května 44, 140 00 Praha 4
centrum reklamy: 777 155 255
e-mail: obchod@saomedia.cz
web: www.saomedia.cz
další kontakty zde

SAO e-mail
firemní přístup

Copyright © 2000 - 2008 SAOmedia - rozhlasové vysílání a reklama. Všechna práva vyhrazena.